SPOTKANIA MAŁYCH FORM TEATRALNYCH 2018

A teatr jest po to,
żeby wszystko było inne niż dotąd.
Żeby iść do domu w zamyśleniu,
w zachwycie.

                        Joanna Kulmowa

W dniu 11 maja 2018 r. odbyła się IV edycja Spotkań Małych Form Teatralnych, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Chełmie, Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach oraz Szkołę Podstawową w Sielcu. Celem konkursu była promocja talentów aktorskich uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu chełmskiego. Swój udział zgłosiło siedem grup, które rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III oraz IV – VII. Wyłoniono także najlepsze aktorki i aktorów przeglądu.

 Na scenie zaprezentowała się rekordowa liczba uczestników – aż 84!

 Jury w składzie: Pani Agnieszka Raczyńska, Pani Bożena Czerniej oraz Pan Sławoj Czarnota dokonało fachowej oceny występów. Biorąc pod uwagę dobór repertuaru, pomysł inscenizacyjny, scenografię, kostiumy, muzykę, grę aktorską oraz ogólne wrażenie artystyczne grupy teatralnej, przyznało następujące miejsca:

W kategorii klas I - III:

 • I miejsce – grupa „ Byle do piątku” ze Szkoły Podstawowej w Sielcu (opiekun – pani Alicja Sędłak),

 • II miejsce – Szkoła Podstawowa w Leśniowicach (opiekunowie – pani Monika Cymborska i pani Agnieszka Romańczuk),

 • III miejsce – Szkoła Podstawowa w Teresinie (opiekun – pani Lilia Śliwińska).

W kategorii klas IV - VII:

 • I miejsce – grupa „Decorum” ze Szkoły Podstawowej w Sielcu (opiekunowie – pani Ewa Stańkowska i pani Agnieszka Szpejda),

 • II miejsce ex aequo – grupa „Proscenium” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu (opiekun – pani Wanda Koza) oraz „Maska” ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach (opiekun – pani Barbara Szałacka),

 • III miejsce – Szkoła Podstawowa w Leśniowicach (opiekun – Pani Monika Krajewska).

Najlepsza aktorka w kategorii klas I III – Zuzanna Biziorek.

Najlepszy aktor w kategorii klas I III –Szymon Rejman.

Najlepsza aktorka w kategorii klas IV VII –Patrycja Cichocka.

Najlepszy aktor w kategorii klas IV VII – Kacper Krasnowski.

 

Każda grupa teatralna z rąk Pana Wiesława Radzięciaka – Wójta Gminy Leśniowice oraz Pana Stefana Prokopa – Przewodniczącego Rady Gminy otrzymała statuetkę, dyplom oraz nagrody w postaci ciekawych lektur, które na pewno zasilą biblioteczny księgozbiór. Na wszystkich uczestników czekały również niespodzianki w postaci pamiątkowych kubków napełnionych łakociami. Najlepszych aktorom wręczono nagrody rzeczowe.

Gości uraczyliśmy poczęstunkiem przygotowanym przez mamy uczniów z klasy IV.

Wszystkim aktorom gratulujemy ogromnego talentu!

 Konkurs został zorganizowany pod kierunkiem pani Ewy Stańkowskiej, pani Beaty Bańka oraz pani Agnieszki Szpejdy.

Wielkie ukłony kierujemy w stronę naszych sponsorów:

 • Prezesów firmy „BUDOMEL” – Pana Dariusza Szpejda i Pana Tadeusza Zieńkowskiego,

 • Właścicieli firmy „Elkom” – Państwa Jolanty i Tadeusza Komaiszko,

 • Właściciela firmy „Tapel” – Pana Mirosława Tarnowskiego,

 • Państwa Ewy i Kamila Chęć,

 • Państwa Karoliny i Damiana Semeniuków,

 • Radnych i Sołtysów z terenu gminy Leśniowice,

 • Pani Agnieszki Jankowskiej – Boruczkowskiej,

 • Pana Wiktora Darmorosta – właściciela Młyna Gospodarczego w Sielcu.