A WTEM TRZECI MAJ ZABŁYSNĄŁ!!!

7 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbył się uroczysty apel, podczas którego uczniowie z klasy V zaprezentowali montaż słowno – muzyczny. 

Przybliżyli zebranym okoliczności, a także znaczenie wydarzenia, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Na zakończenie głos zabrał Pan Piotr Janiuk – dyrektor szkoły, który podziękował wszystkim za patriotyczną postawę tego dnia.