GMINNY KONKURS „ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO”

Dnia 30 maja b.r. w Szkole Podstawowej w Sielcu spotkały się cztery drużyny, składające się ze znawców biografii Józefa Piłsudskiego. Okazją stał się V Gminny Konkurs „Życie i działalność Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

  Celem historycznych zmagań było pogłębianie wiedzy o Józefie Piłsudskim oraz upowszechnianie jego wzorca osobowego jako wiernego Polaka, patrioty i męża stanu.

Konkurs został przeprowadzony drużynowo w ustnej formie. Młodzi erudyci odpowiadali na pytania dotyczące biografii i działalności politycznej Marszałka oraz zaprezentowali ciekawostki z życia naszego wybitnego rodaka. Uczniowie ponadto musieli wykazać się znajomością miejsc i osób ukazanych na fotografiach.

 Komisja konkursowa po wysłuchaniu wypowiedzi i podsumowaniu punktacji wyłoniła następujących laureatów:

 -       I miejsce - Szkoła Podstawowa  w Leśniowicach: Lena Połajdowicz , Kinga Oszust, Aleksandra Wawryniuk.

-       II miejsce - Szkoła Podstawowa w Rakołupach: Julia Szornal, Estera Cichocka, Maja Kraczkowska.

-       III miejsce - Szkoła Podstawowa w Teresinie: Cyprian Rudzki, Oliwia Gryciak, Amanda Wysocka.

-       III miejsce - Szkoła Podstawowa w Sielcu: Patrycja Bednarska, Michał Koszelny, Paulina Rozwód.

Uczniów przygotowały panie: Diana Cichocka, Barbara Szałacka oraz Edyta Tarajko.

 Młodzi historycy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach oraz organizatora konkursu. Wręczyli je Pani Agnieszka Raczyńska - Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego oraz Pan Piotr Janiuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu.

 Poczęstunek dla uczestników konkursu został ufundowany przez Państwa Elżbietę i Jarosława Tarajków, właścicieli sklepu „Groszek” w Leśniowicach.

 Wszystkim uczestnikom gratulujemy rozległej wiedzy i zapraszamy za rok!