DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ NA WESOŁO!

W każdym młodym człowieku żyje nadzieja, że w swym życiu spotka kogoś, kto natchnie go wiarą w to, że stanie się tym, kim może i pragnie być. Wszyscy, którzy pracują w naszej szkole wkładają wiele starań i wysiłku, by nie ugasić tej iskry, co więcej, by rozniecić płomień ambicji i aspiracji.

 14 października 2019 r.  w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przybyli na nie uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły oraz  zaproszeni goście:

  • Pani Joanna Jabłońska – Wójt Gminy Leśniowice,

  • Pani Beata Kapeluszna – Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego,

  • Pani Jolanta Harmata – Zastępca Prezesa Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego,

  • Pani Marta Szostak i Pani Anna Staniuk – reprezentantki Rady Rodziców.

W tym wyjątkowym dniu, młodzież postanowiła zaprezentować dzień z życia ucznia i nauczyciela, ale z przymrużeniem oka. Wiadomo, że w szkole panują określone reguły, oprócz praw, mamy też obowiązki,  nie od dziś wiadomo jednak, że jest ona też miejscem, w którym bardzo wiele się dzieje! Nie brak tu też sytuacji zabawnych. Codzienne życie i baczna obserwacja zachowań kolegów, koleżanek i pracowników szkoły umożliwiły uczniom  wcielenie się w role. Niektórzy pozostali sobą.

Na twarzach widzów pojawił się uśmiech. I o to chodziło!

W imieniu uczniów przemówienie skierowane do pracowników szkoły wygłosił Hubert Roman, aby podziękować za pracę, poświęcenie, serce i miłość. Dzieci z klasy II dołączyły się do życzeń.

Po zakończonej części artystycznej głos zabrała Pani Joanna Jabłońska, która również skierowała do zebranych wiele ciepłych słów, doceniając trud pracy pedagogicznej.

Spotkanie zakończył gospodarz naszej szkoły, czyli Pan Piotr Janiuk. Wręczył pracownikom nagrody i podziękowania za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, promowanie wśród uczniów pięknych postaw oraz przybliżanie wychowankom światła wartości.

Nie zabrakło też słów uznania oraz słodkiego upominku od Rodziców.

Część artystyczną przygotowały panie: Ewa Stańkowska, Alicja Sędłak i Dorota Mielniczuk – Bogut, zaś dekorację wykonała pani Barbara Skierewska. Oprawą muzyczną zajęli się uczniowie klasy VIII – Karol Koszelny i Sebastian Tukiendorf.