DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Janiuk

 

NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY

 

mgr Beata Bańka – edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo klasy II

mgr Ewa Radzięciak - Kowalczuk - język angielski

mgr Agnieszka Grzywaczewska - logopeda, pedagog szkolny

mgr Barbara Hulkiewicz - religia

mgr Dorota Mielniczuk - Bogut – przyroda, matematyka, wychowawstwo klasy V

mgr Kornel Matczuk – matematyka, zajęcia komputerowe

mgr Daniel Raczyński – zajęcia techniczne

mgr Alicja Sędłak – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, plastyka, muzyka, wychowawstwo klasy III

mgr Ewa Stańkowska – język polski, wychowawstwo klasy VI

mgr Paweł Szlagowski – wychowanie fizyczne

mgr Agnieszka Szpejda – wychowanie fizyczne, wychowawstwo klasy IV

mgr Edyta Tarajko – historia, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawstwo klasy VII

mgr Ewa Turkiewicz –  wychowanie przedszkolne, wychowawstwo oddziału przedszkolnego

mgr Ewelina Trubacz - edukacja wczesnoszkolna, język angielski, wychowawstwo klasy I

mgr Ewa Nafalska - Zalewa - przyroda, chemia, biologia

mgr Agnieszka Winiarska - fizyka

mgr Andrzej Kamiński - geografia

mgr Monika Strelczuk - język niemiecki

mgr ksiądz Grzegorz Zając - religia

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

 

Marianna Gryniuk

Ewa Nowak

Joanna Zawadzka

Marek Staniuk

mgr Ewelina Koniuk