DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Janiuk

 

NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY

 

mgr Beata Bańka – edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo klasy III

mgr Ewa Radzięciak - Kowalczuk - język angielski, wychowawstwo klasa IV

mgr Agnieszka Grzywaczewska - logopeda, pedagog szkolny

mgr Barbara Hulkiewicz - religia

mgr Dorota Mielniczuk - Bogut – przyroda, matematyka, wychowawstwo klasy VI

mgr Kornel Matczuk – matematyka, zajęcia komputerowe

mgr Daniel Raczyński – zajęcia techniczne

mgr Alicja Sędłak – edukacja wczesnoszkolna, język polski, plastyka, muzyka, wychowawstwo klasy I

mgr Ewa Stańkowska – język polski, wychowawstwo klasy VII

mgr Paweł Szlagowski – wychowanie fizyczne

mgr Agnieszka Szpejda – wychowanie fizyczne, wychowawstwo klasy V

mgr Edyta Tarajko – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawstwo klasy VIII

mgr Ewa Turkiewicz –  wychowanie przedszkolne, wychowawstwo oddziału przedszkolnego

mgr Ewelina Trubacz - edukacja wczesnoszkolna, język angielski, wychowawstwo klasy II

mgr Ewa Nafalska - Zalewa - chemia, biologia

mgr Katarzyna Modlińska - fizyka

mgr Andrzej Kamiński - geografia

mgr Monika Sitarz - Janiuk - język niemiecki

mgr Małgorzata Prokopiuk - doradztwo zawodowe

mgr Violetta Olszak - psycholog

mgr Weronika Olszak - biblioteka

mgr Marcin Sadowski - edukacja dla bezpieczeństwa

mgr ksiądz Grzegorz Zając - religia

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

 

Marianna Gryniuk

Ewa Nowak

Joanna Zawadzka

Marek Staniuk

mgr Ewelina Koniuk