KONKURS „KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” W 79 ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ

 I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy…
Pamięć nie dała się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy.

Marian Hemar, Katyń

30 kwietnia br. w Zespole Szkół Podstawowych i Przedszkolnych im. Jana Pawła II w Hańsku odbył się V wojewódzki konkurs „Katyń… ocalić od zapomnienia. Objęty był patronatem Instytutu Pamięci Narodowej o/Lublin, Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich Włodawy, Urzędu Gminy Hańsk, Starostwa Powiatowego we Włodawie.

 W spotkaniu brali udział uczniowie wszystkich typów szkół z terenu województwa lubelskiego. Celem konkursu było kształtowanie poczucia tożsamości z naszą historią i Ojczyzną, rozwijanie zainteresowań historią, włączenie uczniów w kształtowanie regionalnych wartości i więzi społecznych, propagowanie współczesnych postaw patriotycznych.

Konkurs rozgrywał się w dwóch kategoriach: wiedzy – w którym uczestnicy mieli za zadanie wykazać się znajomością wiadomości na temat Zbrodni Katyńskiej: obozów, miejsca zbrodni, liczby ofiar, sposobów upamiętnienia ofiar Zbrodni Katyńskiej na terenie województwa lubelskiego, a także historii II wojny światowej w zarysie oraz ofiar zbrodni katyńskiej związanych z powiatem włodawskim; konkurs plastyczny – w którym, w nawiązaniu do tematu, uczestnicy wykonywali dowolną techniką plakat, rysunek, collage, witraż, wycinankę.

Spośród 80 uczestników nasza uczennica - Agata Pawliczuk zajęła I miejsce w swojej kategorii wiekowej, natomiast w teście wiedzy wyróżnienie zdobył Jakub Tomaszewski.

Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz  nagrody książkowe. Do konkursu zostali przygotowani przez nauczyciela plastyki – panią Alicję Sędłak oraz nauczyciela historii – panią Edytę Tarajko.