MŁODZI GŁOSUJĄ! WYBIERAMY ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

20 września 2019 r. przeprowadziliśmy wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Sielcu. Wszyscy kandydaci wykonali plakaty ze swoim zdjęciem i programem na najbliższy rok, które zdobiły korytarz. Padły wielkie obietnice, ale wierzymy, że wszystkie zostaną zrealizowane.

 Oprócz tego zaprezentowali się młodszym kolegom i koleżankom z klas I – III, aby ci mogli lepiej ich poznać, a w efekcie (oczywiście) oddać głos.

Lokal wyborczy został dostosowany do powagi sytuacji i wyposażony w urnę. Swoje miejsca zajęła komisja wyborcza składająca się z przewodniczących klas IV – VIII, dbająca o prawidłowy przebieg tego ważnego wydarzenia. Członkowie skrupulatnie pilnowali, aby wyborcy złożyli na liście podpisy i odebrali kartę wyborczą.

Kiedy wszyscy wzięli udział w głosowaniu, przyszedł czas na podliczenie głosów, a następnie odczytanie protokołu.

Kandydaci w zniecierpliwieniu oczekiwali na werdykt.

Zaszczytna funkcja Przewodniczącego Zarządu SU przypadła Karolowi Koszelnemu z klasy VIII, zaś Zastępcy jego koleżance z klasy – Paulinie Rozwód. Sekretarzem została Amelia Nitrepska z klasy VI.

Liczymy, że wszyscy uczniowie naszej szkoły włączą się w prace Samorządu! Pamiętajcie, że każdy jest jego częścią!

W roku szkolnym 2019/2020 pieczę nad SU sprawują panie Ewa Stańkowska, Agnieszka Szpejda i Edyta Tarajko. Były odpowiedzialne również za organizację wyborów.