POZNAJ MOJĄ WIEŚ!

Od listopada bieżącego roku w naszej szkole realizowany jest międzyszkolny (ogólnopolski) projekt historyczny. Program POZNAJ MOJE MIASTO/MOJĄ WIEŚ w roku szkolnym 2019/2020 tworzą nauczyciele z różnych województw w Polsce, wypracowując wspólne materiały, które otrzymają uczestnicy.

 Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów klas piątych z miejscowości liczących do 20 tysięcy mieszkańców. Podjęta przez nas inicjatywa ma na celu realizację priorytetów MEN na dany rok szkolny, a mianowicie rozbudzanie poczucia przynależności narodowej oraz znajomości historii swojego miasta/wsi oraz innych podobnych miejscowości w całej Polsce, rozwijanie kompetencji cyfrowych, umiejętności pracy w grupie, samosterowności, rozbudzanie kreatywności.

Przystępując do programu szkoła została zobowiązana do wykonania siedmiu zadań zawartych w Ramowym Planie Programu.

1. Historia mojej wsi – lapbook.

2. Kartka bożonarodzeniowa z moim miastem.

3. Stąd pochodzą, tu mieszkali - baner reklamowy, ulotka reklamowa.

4. Co ty mówisz? Ciekawostki o mojej wsi – komiks.

5. Ale się zmieniło! - prezentacja multimedialna.

6. Przyjedź! Zobacz! Warto! - przewodnik po miejscowości.

7. Quiz o mojej wsi.

Z powodzeniem zaliczyliśmy pierwszy etap, czego dowodem są fascynujące i pomysłowe lapbooki przygotowane przez piątoklasistów. Zachęceni sukcesem, ochoczo rozpoczynamy drugi etap.

Nad pracą uczniów czuwa pani Edyta Tarajko.